Home

  About Us

  Instructions

  Guestbook

  Contact

Search in site
Archive All Surnames Families Spouses Multimedia
 ( Kalomiti ) Family
(Kalomiti) Other family members
 Sarina  Kalomiti
 Sarota (Sarah)  Kalomiti
 Luna  Kalomiti
 Şemoel  Kalomiti
 Ester  Kalomiti
 Coya  Kalomiti
 Yaşova  Kalomiti
 Luiz  Kalomiti
 Davi  Kalomiti
 Estreya  Kalomiti
 Nesim  Kalomiti
 Grasya (Yafa)  Kalomiti
 İsak  Kalomiti
 Bohor Moşe  Kalomiti
 Yusef  Kalomiti
 Meryem  Kalomiti
 Tamar  Kalomiti
 Mazalto  Kalomiti
 Şemoil  Kalomiti
 Kaden  Kalomiti
 Bohor Shemuel  Kalomiti
 Hayim  Kalomiti
 Cemile  Kalomiti
 Avram  Kalomiti
 David  Kalomiti
 Şelomo  Kalomiti
 Yuda  Kalomiti
 Perla  Kalomiti
 Şemtov  Kalomiti
 Yaşua  Kalomiti
 Mişon  Kalomiti
 Tamar  Kalomiti
 İsak  Kalomiti
 UNKNOWN  Kalomiti
 Kaden  Kalomiti
 Yona  Kalomiti
 Shmuel  Kalomiti
 Mazal  Kalomiti
 Tamar  Kalomiti
 Mary  Kalomiti
 Recina  Kalomiti
 Ester  Kalomiti
 Kırşon  Kalomiti
 Meri Kalomiti
 Personal Informations
Meri
Name :   Meri
Surname :   Kalomiti
2. Surname :   Unknown
Maiden Name :   Kalomiti (Kanat)
Date of Birth :   31.10.1943
Place of Birth :   Tire
 Family Informations
Family Ledger No :   159
Mother Name :   Sarina Kalomiti Father Name :   İsak Kalomiti
Spouse :  Unknown Date of Marriage :  Unknown Religious Marriage Date :  Unknown
 Children
Children :   Unknown
 Siblings
Siblings :   Grasya (Yafa) Kalomiti Siblings :   Ester Kalomiti
Siblings :   Recina Kalomiti
 Other informations
Address :   Unknown Date of Death :   Unknown
School :   Unknown Cause of Death :   Unknown
Profession :   Unknown Burial Place :   Unknown
 School Certificate  Marriage Certificate  Signature
 Unknown
 Memories
 Kalomiti Family, ca 1949.
1.  Sarina Kalomiti
2.  İsak Kalomiti
3.  Recina Kalomiti
4.  Meri Kalomiti
 19.04.1960, Tire.
1.  Meri Kalomiti
2.  Naomi Amado
 Kalomiti (Kanat) Family, ca 1949.
1.  Sarina Kalomiti
2.  İsak Kalomiti
3.  Meri Kalomiti
4.  Ester Kalomiti
5.  Recina Kalomiti
 Grave of Meri Kalomiti in Israel.
1.  Meri Kalomiti
 Wed. of Roben Azar and Ester Algaze, 11.12.1948.
1.  Mişon Azar
2.  Matilda Azar
3.  Ester Ayçiçek
4.  Roben Azar
5.  Coya Beja
6.  Yosef Azar
7.  Bohor Yusef Barsimantov
8.  Ester Falkon
9.  Sarota (Sarah) Kalomiti
10.  Hanula (Linda) Azar
11.  Mazalto Barsimantov
12.  Perla Beja
13.  Menora Beja
14.  Recina Kalomiti
15.  Meri Kalomiti
16.  Yako Algaze
17.  Pollisseni Azar
18.  Hanula (Linda) Azar
    901
coding & design Nihat Can